Over de woordenlijsten

Over de woordenlijsten

 

Schrijfbladen en Woordenlijsten zijn krachtige hulpmiddelen bij het leren schrijven. De Woordenlijsten omvatten bijzondere lijsten, toegespitst op de bekende spellingsmoeilijkheden, maar ook de systematische lijst waarin 'alle' woorden van één of twee lettergrepen staan ingedeeld, of ze nou moeilijk zijn of niet

 

woordenlijsten

 

Beknopt overzicht van de opbouw in de Woordenlijsten:
 
Systematische lijst van woorden met één of twee lettergrepen
 
Woorden met 'gewone' klank-tekenkoppeling
 
Woorden van één lettergreep
Wij analyseren die als
medeklinker(s) + klinker(s) + medeklinker(s)
1a hooguit één medeklinker voor- en/of achteraan het woord.
Gesorteerd naar 'gewone' klinker of klinkercombinatie
1b cluster van medeklinkers vooraan het woord
1c cluster van medeklinkers achteraan het woord
 
Woorden van twee lettergrepen
- We letten op de overgang van eerste naar tweede lettergreep:
2a klinkerdieven
2b dubbelzetters
2c eerste lettergreep eindigt op klinker(s) maar het is geen klinkerdief
2d eerste lettergreep eindigt op medeklinker(s); tweede lettergreep bevat een stomme e
 
- We letten op de stomme e:
2e woorden zonder stomme e
2f woorden met een stomme e in de eerste lettergreep
2g woorden die eindigen op -je of -jes
 
Woorden met 'ongewone' klank-tekenkoppeling
 
Woorden met één of twee lettergrepen
3a Het woordbeeld laat een ongewone klinkercombinatie zien, ook al zijn die klinkers
verdeeld over de eerste en de tweede lettergreep
3b woorden op -isch en -tie; woorden met th
3c woorden met c, x, y of q
3d woorden met 'ongewone' uitspraak of schrijfwijze
 
Bijzondere lijsten gemaakt op basis van de systematische lijst:
eer oor eur
uw eeu ieu
aai ooi oei
ei ij
ou au
aa als 'a' enz.
sch schr
ng nk
kleefletters
g ch
gt cht
eind-d eind-t
eind-b eind-p
f wordt v, s wordt z
stomme e

 

«« terug naar Handleiding Schrijfdans 2 »»