Home

Schrijfdans facebook

 

Voor Individuele en Teamgerichte Workshops Schrijfdans!

 

Welkom!

Kom hier van alles te weten over Schrijfdans en wat het voor jou als leerkracht, zorgleerkracht, kleuterleider, kinderverzorger, kinesist, ergotherapeut, opvoeder, ouder, student, geïnteresseerde en kinderen in de klas kan betekenen. En wij ontmoeten je natuurlijk graag op één van onze workshops!

 

Wat is Schrijfdans?

  • Schrijfdans

Schrijfdans is een programma ontwikkeld door Ragnhilde Oussoren, Nederlandse Schriftpsychologe en -grafologe. Haar grote passie, de muziek, heeft zij gekoppeld aan Basisbewegingen van het Europese schrift, te weten: Ronden, Rechten, Arcades, Guirlandes en Doorgaande, verbonden lijnen.

Schrijfdans is een programma, dat kinderen "leert schrijven" vanuit hun natuurlijke bewegingen, met hun eigen zwier en zwaai. Met allerlei materialen zoals lijm, scheerschuim, badschuim, verf, wascokrijtjes, krijt, stiften, etc ervaren kinderen hoe ze op een plezierige manier schrijf-motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Schrijven, schrijftekenen of – voor de allerjongsten – schrijbelen worden begeleid door muziek. In het speel- of gymlokaal of aan de tafel. In de lucht, op het bord en op papier. 

  • Voor wie?

Schrijfdans is geschikt voor alle kinderen van 2,5 t/m 12 jaar, ongeacht hun motorische vaardigheden of verstandelijke vermogens.

 

  • Achtergrond Schrijfdans

De achtergrond van Schrijfdans ligt in de grafologie en de schrijfpedagogiek. Schrijfpedagogen als Hepner, Heermann en Haenen-v.d.Hout zagen in dat het handschrift een signaal kan zijn van problemen in de ontwikkeling en het functioneren van het kind, maar ook een aangrijpingspunt om daar wat aan te doen.

In Schrijfdans wordt voortgebouwd op hun schrijf pedagogische werk, maar met vele variaties en toevoegingen. De belangrijkste toevoeging is de muziek. 

 

  • Hoe werkt Schrijfdans?

Schrijfdans laat kinderen voordat ze, om een voorbeeld te noemen, de letter o gaan schrijven, die o eerst goed voelen, horen en ervaren. De bewegingen worden daarom eerst geoefend in het groot en in de lucht. Pas daarna gaan we schrijbelen, schrijftekenen, en schrijven, waarbij dezelfde schrijfbewegingen die eerst in de lucht werden uitgevoerd hun spoor kunnen achterlaten op bord of papier of op een ander schrijfoppervlak. Het schrijf bewegen op muziek zorgt ervoor dat die o rond kan worden en kan blijven, zodat je hem op den duur ook kleiner kan maken, zonder inzet van je wil of prestatiedrang, dus zonder de vorm te forceren of te hard op je schrijfinstrument te drukken. Dan pas schrijf je de o gewoon lekker rond en gezond en is het jouw persoonlijke o geworden!

Bij Schrijfdans wordt het schrijven veel ruimer opgevat dan alleen als het schrijven van letters en woorden met een pen op papier. Schrijven kunnen we ook met de armen in de lucht, of met de handen in een laagje scheerschuim.

En wàt we 'schrijven' hoeven niet per se letters te zijn. Met basisschrijfbewegingen als lussen of bogen kunnen we al beginnen (lang) voordat de kinderen aan letters toe zijn.


Aanbod Schrijfdans Nascholingen via Schrijfdans Vlaanderen

Hieronder een overzicht van het aanbod Individuele en Teamgerichte Schrijfdans Nascholingen/Workshops. Voor meer details over de inhoud, kun je klikken op de desbetreffende afbeelding/link. Ons aanbod bestaat uit de onderstaande onderdelen :  

schrijfdans-vlaanderen-ontwikkelingslijn-schrijfdansschrijfdans-vlaanderen-peuter-en-kleuter-schrijfdans

schrijfdans-vlaanderen-schrijfdans1schrijfdans-vlaanderen-schrijfdans2

schrijfdans-vlaanderen-de-fijne-pengreepschrijfdans-vlaanderen-nazorg-schrijfdans

 

Aanbod Materialen via Schrijfdans Vlaanderen

Schrijfdans Vlaanderen verzorgt ook het Aanbod Materialen die aanbevolen worden bij de diverse nascholingen/workshops. Dit betreft Handleidingen Schrijfdans, Fijne Motoriekkoffer en Materialenkoffer, etc. Klik op de onderstaande afbeelding/link als je daar meer over te weten wilt komen:

materialen-via-schrijfdans-vlaanderen